/ 23 Novembra, 2022
Gračanički Ćiro

  Ćiro u prevodu znači parna lokomotiva koja je pokretala voz. Poznat je i kao parnjača 55 -98 i kao parna lokomotiva serije Mavag 70/55 mađarske proizvodnje. Austrougarske vlasti su, iz vojnih i ekonomskih interesa, u periodu od 1895....

bs_BA