/ 23 Novembra, 2022
Vis i Sijedi Krš

  Vis kod Gračanice je najviši vrh planine Trebave sa 692 m nadmorske visine, nalazi se na udaljenosti oko 6 km sjeverno od Gračanice, neposredno iznad sela Babići.    Nekoliko stotina metara istočno, kao dio istog masiva, je uzvišenje...

/ 23 Novembra, 2022
Gračanički Ćiro

  Ćiro u prevodu znači parna lokomotiva koja je pokretala voz. Poznat je i kao parnjača 55 -98 i kao parna lokomotiva serije Mavag 70/55 mađarske proizvodnje. Austrougarske vlasti su, iz vojnih i ekonomskih interesa, u periodu od 1895....

bs_BA