Ćiro u prevodu znači parna lokomotiva koja je pokretala voz. Poznat je i kao parnjača 55 -98 i kao parna lokomotiva serije Mavag 70/55 mađarske proizvodnje. Austrougarske vlasti su, iz vojnih i ekonomskih interesa, u periodu od 1895. do 1898. godine projektovale i izgradile uskotračnu željezničku prugu Gračanica – Karanovac kao odvojak od pruge Doboj – Tuzla – Simin Han.   Pruga je bila dužine 4010 m, puštena je u saobraćaj 1. januara 1898. godine. Služila je u početku za prevoz kreča iz fabrike koju je u Sklopu u blizini Pašalića podigao privrednik iz Vinkovaca Josip Gartner, za prevoz kamena iz Griča na Lipi, a također i za prevoz putnika, poštanskog i ostalog materijala i roba. Službeno je ukinuta 1. novembra 1967. godine.    U blizini se nalazila i zgrada Željeznične stanice. Mnoge gračanlije su i danas emotivno vezane za Ćiru i njegov pisak koji je najavljivao dolazak ili odlazak voza prugom do Karanovca i nazad. Jedan je od simbola grada. Postavljen je na improvizirane tračnice uskog kolosijeka..   Ćiro u prevodu znači parna lokomotiva koja je pokretala voz. Poznat je i kao parnjača 55 -98 i kao parna lokomotiva serije Mavag 70/55 mađarske proizvodnje. Austrougarske vlasti su, iz vojnih i ekonomskih interesa, u periodu od 1895. do 1898. godine projektovale i izgradile uskotračnu željezničku prugu Gračanica – Karanovac kao odvojak od pruge Doboj – Tuzla – Simin Han.   Pruga je bila dužine 4010 m, puštena je u saobraćaj 1. januara 1898. godine. Služila je u početku za prevoz kreča iz fabrike koju je u Sklopu u blizini Pašalića podigao privrednik iz Vinkovaca Josip Gartner, za prevoz kamena iz Griča na Lipi, a također i za prevoz putnika, poštanskog i ostalog materijala i roba. Službeno je ukinuta 1. novembra 1967. godine.   U blizini se nalazila i zgrada Željeznične stanice. Mnoge gračanlije su i danas emotivno vezane za Ćiru i njegov pisak koji je najavljivao dolazak ili odlazak voza prugom do Karanovca i nazad. Jedan je od simbola grada. Postavljen je na improvizirane tračnice uskog kolosijeka..

Leave a comment

bs_BA